ΚΕΝΤΡΙΚΕΣ ΚΛΙΜΑΤΙΣΤΙΚΕΣ ΜΟΝΑΔΕΣ

Με 28 διαφορετικά μοντέλα και εύρος παροχής αέρα από 926 έως 133.320 m3/h, στις μονάδες ψύξης, θέρμανσης, αερισμού και  926 έως 177.759 m3/h στις μονάδες θέρμανσης και αερισμού η σειρά Κεντρικών Κλιματιστικών Μονάδων KKS–S της Apollo Teck GmbH είναι ειδικά σχεδιασμένη για εμπορικές και βιομηχανικές εφαρμογές.

Για εφαρμογές στις οποίες απαιτούνται συνθήκες αυστηρής υγιεινής (βιομηχανίες τροφίμων και φαρμάκων, χώροι νοσοκομείων κ.α) η Apollo Teck GmbH διαθέτει την σειρά Κεντρικών Κλιματιστικών Μονάδων PHKS. Συγκεκριμένα διατίθενται 8 μοντέλα, με παροχές αέρα από  2.400 m3/h- 12.000 m3/h. Η χρήση αυτού του τύπου των μονάδων εξασφαλίζει την απομάκρυνση των σωματιδίων, βακτηρίων και ιών από τον αέρα.

Όλες οι σειρές Κεντρικών κλιματιστικών μονάδων της Apollo Teck GmbH είναι πιστοποιημένες κατά Eurovent, διαθέτουν πάνελ διπλού κελύφους πάχους 50mm με πολλές επιλογές μεταλλικού φινιρίσματος (γαλβανισμένα, με επίστρωση, ανοξείδωτα) και μεγάλη ποικιλία μονωτικών (υαλοβάμβακα, πετροβάμβακα ή αφρό πολυουρεθάνης) ανάλογα με τη ζήτηση και την εφαρμογή.

Οι εναλλάκτες αέρα – αέρα που χρησιμοποιούνται μπορεί να είναι τύπου Thermal Wheel, Plate Heat Exchanger, Runaround coils, ανάλογα με την ζήτηση.