ΠΥΡΓΟΙ ΨΥΞΗΣ

Οι πύργοι ψύξης  χρησιμοποιούνται ώστε να αφαιρεθεί η θερμότητα του νερού ψύξης των υδρόψυκτων συμπυκνωτών και να μπορεί να επαναχρησιμοποιηθεί.

Οι πύργοι ψύξης της Apollo Teck GmbH διατίθενται με μοντέλα ανοικτού και κλειστού κυκλώματος  και με αποδόσεις που κυμαίνονται από 50kW έως και 8.600kW, 14 -2445RT, επιτρέποντας την επιλογή του κατάλληλου μοντέλου για κάθε εμπορική ή βιομηχανική εφαρμογή.

Η Apollo Teck GmbH θα σας προσφέρει

τον ιδανικό πύργο ψύξης για την

υφιστάμενη ή την νέα εγκατάσταση.

Γενικά χαρακτηριστικά πύργων ψύξης Apollo Teck GmbH.

  • Ο πύργος παραδίδεται σε τμήματα από γαλβανισμένη εν θερμώ λαμαρίνα και συναρμολογείται στο έργο χρησιμοποιώντας μόνο κοχλίες και όχι ηλεκτροκόλληση.
  • Συλλέκτες PVC οι οποίοι παρέχουν ομοιόμορφη κατανομή του νερού.
  • Επιφάνεια συναλλαγής θερμότητας φτιαγμένη από κυματοειδή φύλλα PVC, που αντικαθίσταται εύκολα.
  • Φυγοκεντρικοί ή αξονικοί ανεμιστήρες που προσφέρουν αθόρυβη και απαλλαγμένη από δονήσεις λειτουργία.
  • Τετραπολικός και τριφασικός κινητήρας με βαθμό στεγανότητας IP55.
  • Μετάδοση κίνησης στον ανεμιστήρα μέσω συστήματος τροχαλιών και τραπεζοειδών ιμάντων.
  • Σταγονοσυλλέκτες φτιαγμένοι από εν θερμώ γαλβανισμένη λαμαρίνα.
  • Σύστημα παρεμπόδισης της διαρροής νερού που μεγιστοποιεί την προστασία από τις διαβρώσεις.
  • Πλαστικά ακροφύσια με σύστημα φυγοκεντρικής διάχυσης νερού που είναι εύκολα προσβάσιμα για συντήρηση και αντικατάσταση.