Αντλίες θερμότητας Elementar 

H Apollo Teck GmbH παρέχει ένα κορυφαίο προϊόν στις αντλίες θερμότητας αέρα-νερού, για την κάλυψη των αναγκών θέρμανσης, ψύξης και Ζεστών Νερών Χρήσης σε οικιακές εφαρμογές. Η σειρά Elementar διαθέτει διεθνείς πιστοποιήσεις (CE, TUV, GS, UL, SASO, OHSAS, ISO 9001, ISO 14001, EUROVENT) και  πιστοποιήσεις προστασίας του περιβάλλοντος (IECQ, ROHS κ.α.).

Η σειρά Elementar επιτυγχάνει υψηλό βαθμό απόδοσης COP (λόγος της παραγόμενης θερμικής ισχύος προς την καταναλισκόμενη ηλεκτρική ισχύ, που μετρά την αποδοτικότητα της αντλίας σε τυπικές συνθήκες λειτουργίας), ενώ με την τεχνολογία Inverter, που μεταβάλλει την απόδοση της αντλίας προσαρμόζοντας τη λειτουργία της στις ανάγκες και απαιτήσεις του χώρου σε θέρμανση/ψύξη, επιτυγχάνεται μεγαλύτερος βαθμός απόδοσης COP και σημαντική εξοικονόμηση ενέργειας.

Το σύστημα της αντλίας θερμότητας Elementar αποτελείται από την εξωτερική μονάδα (με συμπιεστή Panasonic) και την εσωτερική μονάδα (με κυκλοφορητή Wilo, ενσωματωμένο δοχείο διαστολής χωρητικότητας 10 λίτρων), ενώ ελέγχεται από τον ηλεκτρονικό κεντρικό ελεγκτή προηγμένης τεχνολογίας που είναι ενσωματωμένος στην εσωτερική μονάδα.

Τι είναι οι αντλίες θερμότητας;

Οι αντλίες θερμότητας είναι ένας εναλλακτικός τρόπος θέρμανσης, και μάλιστα ο πιο οικονομικός σε σχέση με τα υπόλοιπα συστήματα θέρμανσης, που βασίζεται στη λειτουργία μηχανήματος το οποίο “αντλεί” θερμότητα από τον αέρα ή το υπέδαφος και την αποδίδει στο χώρο που χρειάζεται θέρμανση.

Ποια είναι τα είδη των αντλιών θερμότητας;

Οι αντλίες θερμότητας είναι δύο ειδών:

Αντλίες αέρα – νερού ή αέρα – αέρα, που αντλούν τη θερμότητα από τον αέρα του περιβάλλοντος.

Γεωθερμικές αντλίες, που αντλούν τη θερμότητα από το υπέδαφος.

Πώς λειτουργούν οι αντλίες θερμότητας;
Οι αντλίες θερμότητας λειτουργούν με ηλεκτρικό ρεύμα.
Ποια είναι η αρχή λειτουργίας της αντλίας θερμότητας;

Η αντλία θερμότητας είναι μια συσκευή που ουσιαστικά μεταφέρει θερμότητα από ένα μέρος που ονομάζεται ”πηγή” (αέρας, έδαφος, νερό) σε ένα δεύτερο μέρος που ονομάζεται ”κατανάλωση” (ενδοδαπέδια θέρμανση, fan coil units, σώματα καλοριφέρ κ.α.).

Αυτό πραγματοποιείται με μια μικρή, σε σύγκριση με τα υπόλοιπα συστήματα θέρμανσης, κατανάλωση ενέργειας.

Η βάση της λειτουργίας της στηρίζεται στην εκμετάλλευση των θερμικών ιδιοτήτων του ψυκτικού υγρού (φρέον) που χρησιμοποιεί:

Η αντλία θερμότητας πραγματοποιεί έναν ψυκτικό κύκλο χρησιμοποιώντας το ψυκτικό υγρό, το οποίο ανάλογα με την φυσική του κατάσταση (υγρό ή αέριο) περιέχει βασικές θερμικές ιδιότητες.

Η κυκλοφορία του ψυκτικού μέσου πραγματοποιείται από τα ακόλουθα τμήματα της αντλίας θερμότητας:

  • Συμπιεστής
  • Συμπυκνωτής (condenser)
  • Εκτονωτική βαλβίδα
  • Εξατμιστής ή Ατμοποιητής (evaporator)

Κατά τη λειτουργία της αντλίας θερμότητας αέρα – νερού σε θέρμανση, o ανεμιστήρας επικοινωνεί με τον εξωτερικό αέρα και τον ωθεί εσωτερικά της αντλίας θερμότητας όπου και συναντά το εξατμιστή.

Κατά τη λειτουργία της αντλίας νερού – νερού σε θέρμανση, κυκλοφορεί κλειστό ή ανοιχτό κύκλωμα νερού το οποίο και συναντά τον εξατμιστή.

Αυτός, ως μέρος του κλειστού κυκλώματος λειτουργίας του ψυκτικού μέσου, συναντά το φρέον και το μετατρέπει σε αέριο με πολύ χαμηλή  θερμοκρασία. Στην συνέχεια, το αέριο μέσο εισέρχεται στο συμπιεστή όπου με υψηλή πίεση φτάνει σε υψηλή θερμοκρασία και έπειτα περνώντας από τον συμπυκνωτή αποδίδει αυτή την θερμότητα στη κατανάλωση.

Τέλος το ψυκτικό μέσο μέσω του συμπυκνωτή επανέρχεται στην αρχική υγρή του μορφή και ο κύκλος ξεκινάει από την αρχή.

Πώς λειτουργεί η αντλία θερμότητας το καλοκαίρι για ψύξη;

Η αντλία θερμότητας μπορεί να λειτουργήσει και το καλοκαίρι για ψύξη (με Fan Coil) ή με δροσισμό (με ενδοδαπέδιο σύστημα).

Σε αυτή την περίπτωση, το εσωτερικό κύκλωμα της αντλίας θερμότητας λειτουργεί αντίστροφα ώστε να παρέχει ψύξη. Αυτό πραγματοποιείται μέσω μίας τετράοδης βάνας εναλλαγής, η οποία αντιστρέφει τον κύκλο του ψυκτικού μέσου και η αντλία θερμότητας από λειτουργία θέρμανσης “γυρνάει” σε λειτουργία ψύξης. Έτσι το φρέον, κινούμενο αντίστροφα, ουσιαστικά απορροφά θερμότητα από τον εναλλάκτη θερμότητας της κατανάλωσης και την αποδίδει στον εναλλάκτη θερμότητας της πηγής.

Πώς γίνεται η εγκατάσταση και η τοποθέτηση μιας αντλίας θερμότητας;

Οι αντλίες θερμότητας τοποθετούνται εύκολα και γρήγορα:

  • Σε οποιαδήποτε ενεργή κατοικία.
  • Σε κατοικίες υπό ανακαίνιση ή υπό κατασκευή.
  • Σε κατοικίες που υπάρχει ήδη λέβητας αερίου ή πετρελαίου (και μπορεί να γίνει χρήση αντλιών θερμότητας είτε αυτόνομα είτε σε συνδυασμό με το υπάρχον σύστημα θέρμανσης).
  • Είναι σημαντικό να τονίσουμε ότι δεν χρειάζεται ειδικός χώρος για να τοποθετηθεί η αντλία θερμότητας (δεν απαιτείται λεβητοστάσιο ή δεξαμενή καυσίμων), ούτε επιπλέον εργασίες.

Η μονάδα μπορεί υπό προϋποθέσεις να τοποθετηθεί ακόμα και σε μπαλκόνι.

Πώς αξιοποιεί η αντλία θερμότητας τις ενεργειακές πηγές;

Πηγή είναι ο ενεργειακός χώρος από τον οποίο η αντλία θερμότητας απορροφά ή αποδίδει ενέργεια, ανάλογα με την λειτουργία της.

Στην περίπτωση αντλίας θερμότητας αέρα-νερού, η πηγή απορρόφησης ή απόδοσης ενέργειας είναι ο αέρας του περιβάλλοντος.

Στην περίπτωση αντλίας θερμότητας νερού-νερού, η πηγή απορρόφησης ή απόδοσης ενέργειας είναι το κλειστό ή ανοιχτό κύκλωμα νερού που κυκλοφορεί ή αντλείται στο έδαφος και ονομάζεται γεωεναλλάκτης.

Οι κλειστού τύπου γεωεναλλάκτες διαχωρίζονται σε οριζόντιους & κατακόρυφους.

Οριζόντιοι γεωεναλλάκτες: διάλυμα νερού με αντιψυκτικό υγρό κυκλοφορεί σε κλειστό κύκλωμα σωληνώσεων, οι οποίοι τοποθετούνται σε σκάμμα σε μικρό σχετικά βάθος μέσα στο έδαφος.

Κατακόρυφοι γεωεναλλάκτες: δημιουργούνται κατακόρυφες γεωτρήσεις σε μεγάλο βάθος όπου ξανά σε κλειστό κύκλωμα σωληνώσεων κυκλοφορεί διάλυμα νερού με αντιψυκτικό υγρό.

Οι ανοιχτού τύπου γεωεναλλάκτες είναι κατακόρυφοι και μέσω γεώτρησης αξιοποιούν πηγές νερού μέσα στο έδαφος. Το νερό αντλείται και αφού περάσει μέσα από την αντλία θερμότητας, επανεισάγεται σε δεύτερη γεώτρηση σε ικανή απόσταση από την αρχική.

Ποιες τερματικές μονάδες μπορούν να χρησιμοποιηθούν με τις αντλίες θερμότητας;

Σώματα (Panel, ΑΚΑΝ κ.α.) για θέρμανση.

Ενδοδαπέδιο σύστημα για θέρμανση και δροσισμό .

Fan Coil Units για θέρμανση και ψύξη.

Θερμοδοχεία (Boilers) για Θέρμανση ζεστών νερών χρήσης.

Θέρμανση νερού πισίνας (άμεση ή δια μέσω εξωτερικού εναλλάκτη θερμότητας).

Ποιος είναι ο βαθμός απόδοσης των αντλιών θερμότητας;

Ως βαθμό απόδοσης σε μία αντλία θερμότητας (COP για την θέρμανση και EER για την ψύξη) ονομάζουμε το λόγο της παραγόμενης θερμικής ισχύος προς την καταναλισκόμενη ηλεκτρική ισχύ.

Ο βαθμός απόδοσης στις αντλίες θερμότητας μπορεί να έχει τιμή εκκίνησης 2,5 με 3 για αντλίες νερού – αέρα και να φτάσει έως και 5 στη περίπτωση γεωθερμικών αντλιών.

Ο λόγος που συμβαίνει αυτό είναι γιατί οι αντλίες θερμότητας δεν μετατρέπουν απευθείας την ηλεκτρική ενέργεια σε θερμική αλλά αρχικά σε κινητική θέτοντας σε κίνηση τον ηλεκτρικό συμπιεστή.

Πρακτικά, ο βαθμός απόδοσης σημαίνει ότι μία αντλία θερμότητας αέρα – νερού με βαθμό απόδοσης 3 αποδίδει 3 κιλοβατώρες θερμικής ενέργειας για κάθε κιλοβατώρα ηλεκτρικής ενέργειας, κάτι που την κατατάσσει στην οικονομικότερη λειτουργία σε σχέση με τα υπόλοιπα συμβατικά συστήματα.

Ποια είναι τα πλεονεκτήματα από τη χρήση αντλιών θερμότητας;

Εξασφαλίζουν μεγαλύτερη οικονομία σε σχέση με όλα τα υπόλοιπα συστήματα θέρμανσης, λόγω μεγαλύτερου συντελεστή απόδοσης (εξοικονόμηση 60-74% σε σχέση με το πετρέλαιο θέρμανσης και 50-60% σε σχέση με το φυσικό αέριο, ανάλογα πάντα με το σύστημα που χρησιμοποιείται, δηλαδή αντλία αέρα-νερού, αέρα-αέρα ή γεωθερμική αντλία).

Είναι 100% αυτόνομα συστήματα (δεν χρειάζονται ορυκτά καύσιμα για να λειτουργήσουν, αφού αξιοποιούν τον τον αέρα του περιβάλλοντος ή το υπέδαφος ως πηγές άντλησης ενέργειας).

Εξασφαλίζουν θέρμανση και ζεστό νερό χρήσης ταυτόχρονα και στο ίδιο κόστος.

Μπορούν και επιτυγχάνουν θέρμανση το χειμώνα και ψύξη το καλοκαίρι μέσω της ίδιας εγκατάστασης.

Μπορούν να εγκατασταθούν τόσο σε νέες οικοδομές όσο και σε υπάρχουσες κατοικίες.

Έχουν εύκολη τοποθέτηση και γρήγορη εγκατάσταση (η εξωτερική μονάδα εγκαθίσταται ακόμη και σε μπαλκόνι, εξοικονομώντας χώρο, χωρίς να απαιτείται λεβητοστάσιο ή δεξαμενή καυσίμων).

Διατηρείται το υπάρχον σύστημα θέρμανσης – δροσισμού (ενδοδαπέδια θέρμανση ή καλοριφέρ / fan coils) και υπάρχει η δυνατότητα συνδυασμού με το ήδη υπάρχον λεβητοστάσιο ή με ηλιακά συστήματα για υποστήριξη θέρμανσης.

Έχουν υψηλή ενεργειακή απόδοση.

Έχουν αθόρυβη λειτουργία.

Έχουν ελάχιστες απαιτήσεις συντήρησης.

Είναι εξαιρετικά ασφαλείς στη χρήση τους, λόγω της απουσίας καύσης και αποθήκευσης κάποιας εύφλεκτης ύλης.

Είναι φιλικές προς το περιβάλλον, αφού δεν ρυπαίνουν την ατμόσφαιρα με καυσαέρια.

Έχουν χαμηλό ενεργειακό αποτύπωμα, λόγω μείωσης των εκπομπών διοξειδίου του άνθρακα, που ανεβάζει την ενεργειακή κλάση μιας κατοικίας.

Έχουν αποδοτική λειτουργία σε χαμηλές και υψηλές θερμοκρασίες περιβάλλοντος (από -20°C έως 48°C).

Είναι η μόνη μέθοδος που μπορεί να προσφέρει και ψύξη και ζεστό νερό χρήσης ταυτόχρονα με την ψύξη.

Πόσο συμφέρει οικονομικά η χρήση αντλιών θερμότητας; ποια είναι η εξοικονόμηση κατανάλωσης;

Οι συνεχείς αυξήσεις στην τιμή του πετρελαίου  έχουν οδηγήσει στη λύση της χρήσης αντλίας θερμότητας, καθώς πρόκειται για το πιο οικονομικό μέσο θέρμανσης.

Δεδομένου ότι με αφορμή μία αλλαγή λέβητα με αντλία θερμότητας μπορούμε να προβούμε και σε μικρές αλλά ωφέλιμες αλλαγές στην εγκατάσταση (σωστή ρύθμιση παρελκόμενων οργάνων, καλύτερη μόνωση σωληνώσεων κ.α.), το  ποσοστό εξοικονόμησης ενέργειας μπορεί και να βελτιωθεί ακόμα περισσότερο.

Εξωτερική μονάδα 6-10 kW

Εξωτερική μονάδα 6-10 kW

Εξωτερική μονάδα 12-16 kW

Εξωτερική μονάδα 12-16 kW

Εσωτερική μονάδα

Εσωτερική μονάδα

ΤΕΧΝΙΚΑ ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΤΙΚΑ

Mοντέλο / Κωδικός APH-CQ10.0
Pd / Na-K (O)
APH-CQ12.0
Pd / Na-K (O)
APH-CQ14.0
Pd / Na-K (O)
APH-CQ12.0
Pd / Na-M (O)
APH-CQ14.0
Pd / Na-M (O)
APH-CQ16.0
Pd / Na-M (O)
Απόδοση 1 Θέρμανση kW 10.0 12.0 13.5 12.0 14.0 15.0
Ψύξη kW 10.5 14.0 15.0 14.0 15.0 15.5
Κατανάλωση 1 Θέρμανση kW 2.5 2.79 3.21 2.66 3.33 3.7
Ψύξη kW 3.14 3.68 4.28 3.68 4.28 4.42
COP 1 (Θέρμανση) 4.0 4.3 4.2 4.5 4.2 4.1
EER 1 (Ψύξη) 3.3 3.8 3.5 3.8 3.5 3.5
Απόδοση 2 Θέρμανση kW 9.0 11.5 12.5 11.0 12.0 14.0
Ψύξη kW 8.0 10.0 11.0 10.0 10.5 11.0
Κατανάλωση 2 Θέρμανση kW 2.90 3.38 3.73 3.23 3.58 4.37
Ψύξη kW 3.08 3.45 3.93 3.45 3.75 4.07
COP 2 (Θέρμανση) 3.1 3.4 3.4 3.4 3.4 3.2
EER 2 (Ψύξη) 2.6 2.9 2.8 2.9 2.8 2.7
Στάθμη Πίεσης
Θορύβου
Θέρμανση dB(A) 57 57 57 57 57 57
Ψύξη dB(A) 59 59 59 59 59 59
Τάση λειτουργίας V 220~230V 380V
Ψυκτικό υγρό R410A
Διαστάσεις μονάδας (Π x Β x Υ) mm 921 x 427 x 791 950 x 412 x 1253
Διαστάσεις συσκευασίας (Π x Β x Υ) mm 1065 x 485 x 840 1110 x 450 x 1385
Βάρος (Καθαρό) kg 69 99 99 99 99 99
Ψυκτικές συνδέσεις Flare in 5/8″-3/8″ 5/8″-3/8″ 5/8″-3/8″ 5/8″-3/8″ 5/8″-3/8″ 5/8″-3/8″
Μήκος σωληνώσεων Μέγιστο m 30 30 30 30 30 30
Ανύψωση m 15 15 15 15 15 15
Επιπλεόν φρέον άνω των 10m g/m 50 50 50 50 50 50
Όρια λειτουργίας °C Ψύξη: Eξ. Θερμ.10~48 DB, Θέρμανση: Eξ. Θερμ. -20~35 DΒ, ΖΝΧ: Εξ. Θερμ. -20~45 DB.

 

Οι αποδόσεις και οι καταναλώσεις έχουν υπολογιστεί στις ακόλουθες συνθήκες:

Θέρμανση 1: Θερμοκρασία προσαγωγής 35°C, ΔΤ=5°C – Εξωτερική θερμοκρασία 7°C DB / 6°C WB

Ψύξη 1: Θερμοκρασία προσαγωγής 18°C, ΔΤ=5°C – Εξωτερική θερμοκρασία 35°C DB / 24°C WB

Θέρμανση 2: Θερμοκρασία προσαγωγής 45°C, ΔΤ=5°C – Εξωτερική θερμοκρασία 7°C DB / 6°C WB

Ψύξη 2: Θερμοκρασία προσαγωγής 7°C, ΔΤ=5°C – Εξωτερική θερμοκρασία 35°C DB / 24°C WB

 

ΤΕΧΝΙΚΑ ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΤΙΚΑ

Mοντέλο / Κωδικός APH-CQ10.0
Pd / Na-K (I)
APH-CQ12.0
Pd / Na-K (I)
APH-CQ14.0
Pd / Na–K (I)
APH-CQ12.0
Pd / Na-M (I)
APH-CQ14.0
Pd / Na-M (I)
APH-CQ16.0
Pd / Na-M (I)
Τάση λειτουργίας V 220~230V 380V
Ηλεκτρική αντίσταση/ Βήματα kW 3,0+3,0/2 3,0+3,0/2 3,0+3,0/2 6,0/1 6,0/1 6,0/1
Κατανάλωση αντλίας Νερού/Ταχύτητες kW/No 0,2/3 0,2/3 0,2/3 0,2/3 0,2/3 0,2/3
Παροχή νερού l/s 0,502 0,669 0,717 0,669 0,717 0,767
Αντλία Νερού (Wilo) Tύπος Υδρόψυκτη
Χωρητικότητα Δ.Διαστολής lit 10
Υδραυλικές συνδέσεις in Αρσενική 1” BSP
Διαστάσεις μονάδας (Π x Β x Υ) mm 900 x 500 x 324
Διαστάσεις συσκευασίας (Π x Β x Υ) mm 1040 x 605 x 380
Βάρος (Καθαρό) kg 52 53 53 53 53 53
Στάθμη Πίεσης Θορύβου dB(A) 31 31 31 31 31 31
Όρια λειτουργίας °C Ψύξη: Θερμοκρασία νερού προσαγωγής 7~25, Θέρμανση: Θερμοκρασία νερού προσαγωγής 25~55.

 

 

 

Wir verwenden Cookies, um Ihnen das bestmögliche Erlebnis zu bieten. Durch weitere Nutzung dieser Webseite stimmen Sie der Verwendung von Cookies zu. Mehr Info.

Οι ρυθμίσεις των cookies σε αυτή την ιστοσελίδα έχουν οριστεί σε "αποδοχή cookies" για να σας δώσουμε την καλύτερη δυνατή εμπειρία περιήγησης. Εάν συνεχίσετε να χρησιμοποιείτε αυτή την ιστοσελίδα χωρίς να αλλάξετε τις ρυθμίσεις των cookies σας ή κάνετε κλικ στο κουμπί "Κλείσιμο" παρακάτω τότε συναινείτε σε αυτό.

Κλείσιμο